Sociální odpovědnost firmy - Kalamata Papadimitriou
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Sociální odpovědnost firmy

Vedení společnosti PAPADIMITRIOU C.C. S.A. podporuje udržitelný rozvoj a zavazuje se k fungování společnosti způsobem, který respektuje životní prostředí, zdraví a bezpečnost zaměstnanců, společnost jako celek a zejména místní komunitu.

V souladu se svými hodnotami a závazky společnost vypracovala a uplatňuje tuto politiku na všechny své interní provozní a obchodní činnosti.

Vedení společnosti garantuje:

  • aplikaci této politiky na všech úrovních a ve všech odvětvích činnosti společnosti,
  • dodržování požadavků platných právních předpisů a norem, strategií, interních pokynů a příslušných postupů zavedených společností,
  • obousměrná komunikace se všemi zúčastněnými stranami za účelem identifikovat a zaznamenat jejich potřeby a očekávání,
  • zajišťovat vhodné pracovní podmínky pro své zaměstnance a návštěvníky v areálu,
  • ochranu lidských práv a zajištění pracovního prostředí rovných příležitostí, bez jakékoli diskriminace,
  • trvalé úsilí o ochranu životního prostředí,
  • podporu různých akcí sociálního, humanitárního, kulturního a sportovního účelu ve spolupráci s příslušnými orgány. Podpora se může týkat akcí na místní, vnitrostátní i mezinárodní úrovni.

Pro splnění výše uvedeného společnost vyvíjí a implementuje vhodnou politiku, jako je politika životního prostředí, politika lidských zdrojů, etický a deontologický kodex, definuje a sleduje relevantní cíle, poskytuje zdroje, podporuje sociální akce, povzbuzuje své partnery k přijetí podobné politiky.

Copyright © 2022 KALAMATA PAPADIMITRIOU. Privacy Policy Website Design: Think Plan Be