Sociální odpovědnost firmy – Kalamata Papadimitriou

Sociální odpovědnost firmy

Kde sídlíme Sociální odpovědnost firmy

VIZE – POSLÁNÍ – HODNOTY

Firemní hodnoty, stejně jako jednotlivé cíle společnosti, jsou definovány s přihlédnutím k sociálním skupinám, na které mají aktivity přímý či nepřímý vliv. Tomu přizpůsobujeme naše postupy každodenního řízení.

Využíváme mnoho systémů, postupů a kroků v oblasti:

  • pracovních podmínek
  • řízení lidských zdrojů
  • lidských práv
  • ochrany životního prostředí
  • posilňováni domácí a místní ekonomiky a společnosti
  • ochrany životního prostředí
  • etiky