Εταιρική κοινωνική ευθύνη - Kalamata Papadimitriou
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Filo

Εταιρική κοινωνική ευθύνη

Η Διοίκηση της ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ.Κ. ΑΒΕΤ υποστηρίζει τη βιώσιμη ανάπτυξη και είναι δεσμευμένη για τη λειτουργία της εταιρείας με τρόπο που σέβεται το περιβάλλον, την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων, το κοινωνικό σύνολο αλλά και ειδικά την τοπική κοινωνία.

Σε συμφωνία με τις αξίες και της δεσμεύσεις της, η εταιρεία έχει αναπτύξει και εφαρμόζει την παρούσα πολιτική στο σύνολο των εσωτερικών λειτουργικών και επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων.

Η Διοίκηση της εταιρίας δεσμεύεται για:

  • την εφαρμογή της παρούσας Πολιτικής σε όλα τα επίπεδα και τους τομείς
    δραστηριοποίησης της εταιρείας,
  • τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και των προτύπων, των πολιτικών, των εσωτερικών οδηγιών και των σχετικών διαδικασιών που εφαρμόζει η εταιρεία,
  • την αμφίδρομη επικοινωνία με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, προκειμένου να αναγνωρίζει και να καταγράφει τις ανάγκες και προσδοκίες τους,
  • την εξασφάλιση κατάλληλων συνθηκών εργασίας για το προσωπικό της και τους επισκέπτες των εγκαταστάσεων,
  • την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων και την παροχή ενός εργασιακού περιβάλλοντος ίσων ευκαιριών, χωρίς καμία διάκριση,
  • τη συνεχή προσπάθεια προστασίας του περιβάλλοντος,
  • την υποστήριξη δράσεων κοινωνικού, ανθρωπιστικού, πολιτιστικού και αθλητικού σκοπού σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς. Η υποστήριξη μπορεί να αφορά δράσεις τοπικού, εθνικού και διεθνούς επιπέδου.

Για την εκπλήρωση των ανωτέρω, η εταιρεία αναπτύσσει και εφαρμόζει κατάλληλες πολιτικές όπως η Περιβαλλοντική Πολιτική, η Πολιτική Ανθρώπινου Δυναμικού, τον Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας, καθορίζει και παρακολουθεί σχετικούς στόχους, παρέχει πόρους, υποστηρίζει
κοινωνικές δράσεις, ενθαρρύνει τους συνεργάτες της να υιοθετήσουν παρόμοιες πολιτικές.

logo xamogelo tou paidiou logo kalamata dance festival logo george lazaridis Ancient Messene Open logo nok logo filozoikos kalamata logo filozoikos kalamata School of Tourism
Copyright © 2022 KALAMATA PAPADIMITRIOU. Όροι Χρήσης - Πολιτική Απορρήτου Website Design: Think Plan Be