PORCIOVANÉ BALENIE – Kalamata Papadimitriou

PORCIOVANÉ BALENIE


PORCIOVANÉ BALENIE

Na základe požiadaviek trhu sme vytvorili
nový rad produktov, ktoré sú balené v malých
praktických baleniach po jednej porcii.

Sme najväčším výrobcom v Grécku a hlavným
dodávateľom pre letecké spoločnosti a hotelové
a reštauračné reťazce.