Firemná sociálna zodpovednosť – Kalamata Papadimitriou

Firemná sociálna zodpovednosť

Firemná sociálna zodpovednosť

VÍZIA – POSLANIE – HODNOTY

Firemné hodnoty, ako aj jednotlivé ciele spoločnosti sú
definované s prihliadnutím k sociálnym skupinám, na
ktoré má naše pôsobenie priamy či nepriamy vplyv;
tomu prispôsobujeme aj naše postupy každodenného
riadenia.

Využívame množstvo systémov, postupov a krokov v oblasti:

  • pracovných podmienok
  • riadenia ľudských zdrojov
  • ľudských práv
  • posilňovania domácej a miestnej ekonomiky a spoločnosti
  • ochrany životného prostredia
  • etiky