Społeczna odpowiedzialność biznesu – Kalamata Papadimitriou

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Εταιρική κοινωνική ευθύνη

WIZJA – MISJA – WARTOŚCI

Wartości korporacyjne, jak również poszczególne cele firmy
są formułowane z uwzględnieniem wszystkich grup
społecznych, które bezpośrednio lub pośrednio są
związane z naszą działalnością.

Stosujemy szereg systemów, praktyk i działań dotyczących:

  • Warunków pracy
  • Zarządzania zasobami ludzkimi
  • Praw człowieka
  • Wzmocnienia połączeń krajowych z lokalną gospodarką i społeczeństwem
  • Ochrony środowiska
  • Etyki