Cookie Policy - Kalamata Papadimitriou
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Filo

Cookie Policy

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η εταιρεία ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ. Κ. ΑΒΕΤ αναγνωρίζει τη σημασία της διασφάλισης των προσωπικών δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Η ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ. Κ. ΑΒΕΤ θεωρεί υψίστης σημασίας σκοπό την προστασία και διαφύλαξη αυτών λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα τεχνικά μέτρα και τηρώντας την ισχύουσα νομοθεσία. Η ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ. Κ. ΑΒΕΤ σας ενημερώνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, τον Ν.4624/2019 και τις λοιπές διατάξεις της σχετικής κείμενης ελληνικής και ενωσιακής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, υπό την ιδιότητά της ως υπευθύνου επεξεργασίας, ότι επεξεργάζεται προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγονται είτε με την υποβολή αίτησης/λήψης προσφοράς για τη χορήγηση προϊόντος ή παροχής υπηρεσίας, είτε μεταγενέστερα, περιλαμβανομένων αυτών που θα προκύψουν από τη σύναψη και λειτουργία σύμβασης(-εων) με την ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ. Κ. ΑΒΕΤ, είτε στο πλαίσιο εν γένει σχέσεων, συνεργασιών και συναλλαγών με την εταιρία μας.

Ειδικότερα, η παρούσα ενημέρωση αφορά, ενδεικτικά: ενεργούς, υποψήφιους και πρώην πελάτες, εν γένει συναλλασσόμενους, προμηθευτές και συνεργάτες της ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ. Κ. ΑΒΕΤ, ή και τρίτα πρόσωπα σχετιζόμενα με τους ανωτέρω (ενδεικτικά: πληρεξούσιους, εκπροσώπους, αντιπροσώπους, εργαζoμένους τους/συνεργάτες, κλπ). Τα δεδομένα που συλλέγονται από την ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ. Κ. ΑΒΕΤ είναι αυτά που απαιτούνται και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται αποκλείοντας κάθε άλλη μη επιθυμητή χρήση αυτών.

 1. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας πολιτικής είναι η ενημέρωση των υποκειμένων σχετικά με τα δεδομένα που συλλέγονται για την εξυπηρέτηση των ιδίων, καθώς και την ενημέρωση αυτών για προσφορές και νέες υπηρεσίες. Μέσω της παρούσας πολιτικής τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να ενημερώνονται για τα δικαιώματά τους ως προς την πρόσβαση, μεταβολή ή διαγραφή αυτών.
 2. Προσωπικά Δεδομένα: Η ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ. Κ. ΑΒΕΤ ζητά και λαμβάνει από εσάς μόνο τα δεδομένα εκείνα που είναι απολύτως απαραίτητα για την εξυπηρέτηση της μεταξύ μας σχέσης και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους έχουν συλλεχθεί. Επίσης συλλέγονται και δεδομένα τα οποία οικειοθελώς έχετε γνωστοποιήσει προς την εταιρεία μας. Εν όψει των ανωτέρω, τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει η Εταιρία μας μπορεί να είναι, ενδεικτικά τα ακόλουθα και μπορεί να μη σας αφορούν στο σύνολό τους: α) Δεδομένα ταυτοποίησής σας: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο, ΑΦΜ, ΔΟΥ, ΑΜΚΑ, ημερομηνία και τόπος γέννησης, φύλο, υπηκοότητα, δεδομένα υπογραφής κ.λπ.. Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται απ’ευθείας από εσάς και επικαιροποιούνται με τη συνδρομή σας. β) Δεδομένα επικοινωνίας σας: ταχυδρομική, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο σταθερό και κινητό κ.λπ.. γ) Δεδομένα που αφορούν στην ή προκύπτουν από την πραγματοποίηση συναλλαγών ή/και την απόκτηση προϊόντων από εσάς. δ) Δεδομένα απαντήσεών σας σε έρευνες ανταπόκρισής σας σε προωθητικές καμπάνιες που πραγματοποιεί η Εταιρία στο μέτρο που δεν πρόκειται για ανώνυμα δεδομένα ε) Δεδομένα για τη διεξαγωγή (υλοποίηση, έλεγχο εγκυρότητας συμμετοχών, επικοινωνία με νικητές, απόδοση επάθλων κ.λπ.) και τη συμμετοχή σας σε κληρώσεις, διαγωνισμούς και προγράμματα επιβράβευσης χρήσης που πραγματοποιεί η Εταιρία. Τα δεδομένα συλλέγονται απ’ευθείας από εσάς και επαληθεύονται/επικαιροποιούνται με τη συνδρομή σας.
 3. Ασφάλεια Δεδομένων: Η ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ. Κ. ΑΒΕΤ έχει λάβει όλα τα πρόσφορα εκείνα τεχνικά μέτρα για τη διασφάλιση των προσωπικών σας δεδομένων. Παρέχει περιορισμένη πρόσβαση μόνο σε όσους ( υπαλλήλους / συνεργάτες ) είναι απαραίτητο να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα. Λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή κάθε μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, χρήσης ή τροποποίησης των δεδομένων αυτών. Τηρεί την ισχύουσα νομοθεσία και έχει θέσει διαδικασίες για την προστασία των δεδομένων.
 4. Αποδέκτες Δεδομένων: Αποδέκτες των δεδομένων μπορεί να είναι μόνο εξουσιοδοτημένοι προς τούτο υπάλληλοι της εταιρείας καθώς και τρίτοι συνεργάτες, οι οποίοι μέσω συμβάσεων με την ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ. Κ. ΑΒΕΤ έχουν δεσμευτεί για την τήρηση της παρούσας πολιτικής και κυρίως για την μη αντιγραφή, διάθεση, καταστροφή και αλλοίωση των δεδομένων αυτών.
 5. Δικαιώματα Υποκειμένου: Το υποκείμενο των δεδομένων έχει τα δικαιώματα των ανωτέρω διατάξεων, όπως εκάστοτε ισχύουν, και συγκεκριμένα το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής. Κάθε σχετικό αίτημα μπορεί να υποβάλλεται είτe μέσω e-mail στη διεύθυνση info@papadim.com είτε τηλεφωνικά στο τηλέφωνο: 2721032960. Η Εταιρία θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απαντήσει στο αίτημά σας εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή αυτού. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί για εξήντα (60) επί πλέον ημέρες, εφ’όσον αυτό κριθεί αναγκαίο κατά την απόλυτη κρίση της, λαμβάνοντας υπ’όψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων. Η Εταιρία θα σας ενημερώσει σε κάθε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του αιτήματος. Η ανωτέρω υπηρεσία παρέχεται δωρεάν. Σε περίπτωση ωστόσο που τα αιτήματά σας είναι προδήλως αβάσιμα, υπερβολικά ή επαναλαμβανόμενα, η Εταιρία δύναται είτε να σας επιβάλλει την καταβολή εύλογου τέλους, ενημερώνοντάς σας σχετικά, είτε να αρνηθεί να ανταποκριθεί στο αίτημα/στα αιτήματά σας.
  Μπορείτε να ζητήσετε να πληροφορηθείτε τις κατηγορίες των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούμε και επεξεργαζόμαστε, την προέλευσή τους, τους σκοπούς επεξεργασίας αυτών, τις κατηγορίες των αποδεκτών τους, τον χρόνο τήρησής τους, καθώς και τα σχετικά σας δικαιώματα (δικαίωμα πρόσβασης). Να ζητήσετε τη διόρθωση ή/και τη συμπλήρωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, ώστε να είναι πλήρη και ακριβή (δικαίωμα διόρθωσης), προσκομίζοντας κάθε απαραίτητο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ή ανάγκη διόρθωσης ή συμπλήρωσης. γ) Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας (δικαίωμα περιορισμού). δ) Να εναντιωθείτε σε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούμε (δικαίωμα εναντίωσης). ε) Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων από τα αρχεία που τηρούμε (δικαίωμα στη λήθη) υπό ορισμένες προϋποθέσεις, όπως όταν τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα, έχετε ανακαλέσει τη συγκατάθεσή σας, τα δεδομένα έχουν υποβληθεί σε παράνομη επεξεργασία κ.ο.κ.. στ) Να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δε θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της και η επαναχορήγηση ανακληθείσας συγκατάθεσης είναι επιτρεπτή. ζ) Δικαίωμα Προσφυγής στην Αρχή: Έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας με οποιονδήποτε τρόπο. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr)-
  Η Εταιρία έχει σε κάθε περίπτωση δικαίωμα να αρνηθεί το αίτημά σας για περιορισμό της επεξεργασίας ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων εάν η επεξεργασία ή η τήρηση των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νόμιμων δικαιωμάτων της ή την εκπλήρωση υποχρεώσεών της.
 6. Χρήση Δεδομένων: Η ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ. Κ. ΑΒΕΤ μπορεί να κάνει χρήση των δεδομένων σας για την ενημέρωσή σας για προσφορές, νέα προϊόντα, νέες υπηρεσίες καθώς και κάθε τι άλλο που σχετίζεται με την λειτουργία και οργάνωση της εταιρείας μας. Επίσης, για την ταυτοποίηση, την επαλήθευση των στοιχείων σας και την επικοινωνία μαζί σας, για την αξιολόγηση αιτήσεών σας και εν γένει αιτημάτων σας, την κατάρτιση σύμβασης με εσάς, την εκτέλεσή της και γενικά την ομαλή λειτουργία της, την εξέλιξη της οφειλής από τη σύμβαση, την εκπλήρωση των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, τη διαχείριση παραπόνων σας, την τήρηση ιστορικού αρχείου, την αποστολή ή υποβολή σε εσάς ερωτηματολογίων για τη διερεύνηση του βαθμού ικανοποίησής σας από τα προϊόντα μας, την αναβάθμιση/βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών μας και της εν γένει συναλλακτικής σχέσης μας μαζί σας. Επίσης, για σκοπούς προωθητικών ενεργειών, η εταιρία μας ενδέχεται να καταρτίσει το προφίλ σας χρησιμοποιώντας συνδυαστικά δεδομένα που αναφέρονται ανωτέρω (ενδεικτικά: την ανάλυση της συναλλακτικής σας συμπεριφοράς, την ανταπόκρισή σας σε προωθητικές καμπάνιες, τις απαντήσεις σας σε έρευνες κ.λπ.). Η εν λόγω επεξεργασία στο πλαίσιο ενημέρωσης ή/και συμμετοχής σας σε προωθητικές ενέργειες για νέα, πέραν αυτών που κάθε φορά έχετε λάβει, προϊόντα ή/και υπηρεσίες μας θα θεμελιώνεται στη συγκατάθεσή σας.
  Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε στο μέλλον ενημερώσεις / προσφορές / διαφημιστικά από την εταιρεία μας μπορείτε να το δηλώσετε αποστέλλοντας ένα ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση info@papadim.com.
 7. Γνωστοποίηση Δεδομένων: Η ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ. Κ. ΑΒΕΤ δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των χρηστών και των συναλλαγών τους παρά μόνο αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από το υποκείμενο των δεδομένων ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση, εισαγγελική παραγγελία ή απόφαση / διάταξη άλλης δημόσιας αρχής. Αποδέκτες των δεδομένων σας, με βάση τον σκοπό της εκάστοτε διαβίβασης δεδομένων σας, μπορεί, για παράδειγμα, να είναι οι κατωτέρω: α) Οι αρμόδιοι υπάλληλοι και μέλη διοίκησης της Εταιρίας στο πλαίσιο των καθηκόντων τους., β) Εταιρείες διαχείρισης τηλεφωνικών κλήσεων (call centers). γ) Εταιρείες έρευνας ικανοποίησης πελατών ή αγοράς γενικότερα. δ) Εταιρείες προώθησης προϊόντων ή/και υπηρεσιών-διαφημιστικές εταιρείες. ε) Εταιρείες αποθήκευσης, αρχειοθέτησης, διαχείρισης και καταστροφής αρχείων και δεδομένων στ) Επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε προγράμματα επιβράβευσης για την παροχή προς εσάς ωφελημάτων από τα προγράμματα αυτά. ζ) Πάροχοι ταχυδρομικών υπηρεσιών, η) Εμπορικοί αντιπρόσωποι, προμηθευτές προϊόντων ή υπηρεσιών, διαμεσολαβητές που ενεργούν είτε για λογαριασμό σας είτε για λογαριασμό μας. θ) Εποπτικές, ανεξάρτητες, δικαστικές, εισαγγελικές, αστυνομικές, φορολογικές, δημόσιες ή/και λοιπές αρχές ή φορείς ή μέρη στα οποία έχει ανατεθεί έλεγχος/παρακολούθηση των δραστηριοτήτων μας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές και κέντρα παροχής υπηρεσιών διαμεσολάβησης, δικαστήρια και φορείς εναλλακτικής επίλυσης διαφορών ι) τυχόν τρίτα πρόσωπα που υποβάλλουν αίτημα στην Εταιρία για λήψη πληροφοριών με τη συνδρομή των νόμιμων προϋποθέσεων.
 8. Διάρκεια τηρήσεως αρχείου προσωπικών δεδομένων. Τα προσωπικά δεδομένα τηρούνται για τον χρόνο που είναι απαραίτητος για την εκπλήρωση του σκοπού που εξυπηρετεί η επεξεργασία τους, άλλως για το χρονικό διάστημα που απαιτεί το εκάστοτε ισχύον νομικό ή/και κανονιστικό πλαίσιο, ή η άσκηση αξιώσεων, ή η υπεράσπιση δικαιωμάτων και εννόμων συμφερόντων. Σε περίπτωση που η επεξεργασία των δεδομένων επιβάλλεται ως έννομη υποχρέωση, τα προσωπικά δεδομένα θα τηρούνται για το χρονικό διάστημα που προβλέπεται από τις οικείες νομικές διατάξεις, ή κανονιστικές πράξεις, και σε κάθε περίπτωση για τον χρόνο που είναι αναγκαίος εν όψει άσκησης αξιώσεων, ή υπεράσπισης δικαιωμάτων και εννόμων συμφερόντων.
 9. Σύνδεση σε άλλες ιστοσελίδες: Μέσω της ιστοσελίδας της ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ. Κ. ΑΒΕΤ μπορεί να δίδεται η δυνατότητα σύνδεσης με ιστοσελίδες άλλων εταιρειών. Η ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ. Κ. ΑΒΕΤ δεν φέρει έναντι των χρηστών ευθύνη για τυχόν διαρροή των προσωπικών τους δεδομένων λόγω χρήσης εκ μέρους τους μέσα από την ιστοσελίδα της εταιρείας, προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων.
 10. COOKIES & Google analytics: Η ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ. Κ. ΑΒΕΤ μπορεί να χρησιμοποιεί για την αναγνώριση του χρήστη, χωρίς όμως να λαμβάνει οποιαδήποτε πληροφορία ή να λαμβάνει γνώση προσωπικών αρχείων ή εγγράφων του χρήστη. Τα cookies χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη σε συγκεκριμένα προϊόντα ή/και υπηρεσίες και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες τα προϊόντα ή/και οι υπηρεσίες της ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ. Κ. ΑΒΕΤ είναι δημοφιλή, ή για λόγους marketing. Η ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ. Κ. ΑΒΕΤ δίνει το δικαίωμα στους χρήστες να δηλώσουν την αντίθεσή τους στη χρήση μηχανισμών cookies, σε μια τέτοια περίπτωση ο χρήστης δεν θα μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση σε τέτοιου είδους υπηρεσίες. Μπορείτε να επιλέξετε να εξαιρεθείτε από μία τέτοια χρήση των cookies από την Google, πατώντας εδώ. Σε περίπτωση που θέλετε να συναινέσετε ή να άρετε τη συναίνεσή σας μπορείτε να στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση info@papadim.com Η ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ. Κ. ΑΒΕΤ δύναται να χρησιμοποιεί τις λειτουργίες του Google Analytics για τις διαφημίσεις προβολής (π.χ., επαναληπτικό μάρκετινγκ, αναφορές εμφάνισης Δικτύου εμφάνισης κλπ). Χρησιμοποιώντας τις Ρυθμίσεις διαφημίσεων, οι επισκέπτες μπορούν να εξαιρεθούν από το Google Analytics για διαφημίσεις προβολής αλλά και να προσαρμόσουν τις διαφημίσεις του Δικτύου εμφάνισης Google. Εδώ βρίσκονται οι διαθέσιμες επιλογές εξαίρεσης του Google Analytics για τον ιστό.
 11. Τροποποίηση Πολιτικής: Η ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ. Κ. ΑΒΕΤ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την παρούσα πολιτική επικαιροποιώντας το παρόν κείμενο προκειμένου να ανταπεξέρχεται στη εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση το κρίνει απαραίτητο. Η Εταιρία εφαρμόζει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων σας, τη διασφάλιση του απορρήτου της επεξεργασίας τους και της προστασίας τους από τυχαία, ή αθέμιτη, καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση, ή πρόσβαση και κάθε άλλης μορφής αθέμιτη επεξεργασία.
Copyright © 2022 KALAMATA PAPADIMITRIOU. Όροι Χρήσης - Πολιτική Απορρήτου Website Design: Think Plan Be